Aktiviteter på Bethel

Sjekk kalenderen vår for å se når de forskjellige aktivitetene er. 

I tillegg til aktivitetene under har vi flere arrangementer igjennom året.

Endringer kan forekomme på helligdager og i ferie.

"Bibel og samtale" gjør deg til en aktiv deltaker av samlingen. På disse samlingene leses det en tekst fra bibelen før forsamlingen deles inn i grupper. I gruppene leses det en andaktstekst som er relevant for bibelteksten, før man diskuterer og stiller spørsmål rundt bibelteksten. Bibel og samtale er andre søndag i måneden.

Bibel og Samtale

En Gruppebasert Samtale Om Tro Og Liv

Søndagsmøtene inneholder det vi kaller god gammeldags forkynnelse der talene er mer myntet på de voksne i forsamlingen. I tillegg er det lovsang og ordentlig kirkekaffe i etterkant. 

Søndagsmøter

Litt mer gammeldags

Familiemøtene hos oss på Bethel fokuserer på å nå alle generasjoner, der talene og sangen er spesielt myntet på de yngste familiemedlemmene. Talene pleier ofte å involvere barna med en liten aktivitet og noen spørsmål. Familiemøtene er siste søndagen i måneden.

Familiemøter

Et Sted For Hele Familien

Søndagsskolen er en mulighet for barn til å bli kjent med Jesus gjennom aktiviteter og sang. På søndagsskolen lærer barna at Gud eller alle mennesker og at alle barn og voksne er unike med forskjellige egenskaper. Søndagsskolen arrangeres annenhver mandag i skoleåret. 

Søndagsskole

Jesus Til Barna

På tirsdagsundervisningene vil vi fokusere på et bestemt tema. Dette kan alt fra tydning av tekstene, hvordan vi leser og tolker bilbelen eller å lære mer om de personene som er nevnt i bibelen. Tirsdagsundervisningen er planlagt annenhver tirsdag i partallsuke.

Tirsdagsundervisning

Litt mer i dybden

«Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

- Jesus

©2019 by Bethel Harstad