Velkommen til Bethel Harstad

"Hvor to eller tre eller samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dem"

- Jesus