top of page
Søk

Søndagssamling 26. september kl 17

Vi følger den vanlige rytmen med søndagssamling siste søndag i måneden. 26.9 får vi besøk av Hanne Punsvik Øygard som taler. Dette semesteret handler det om Jesu lignelser. Dette blir spennende kveld. Velkommen!


Vi vil avslutte med kaffe og saft. Under selve talen blir det et lite program for barna.


Det ble ikke anledning til å ha vanlig årsmøte sist vinter slik vi bruker pga Covid19. I etterkant av møtet denne gangen vil vi avholde en minivariant av årsmøtet der vi ber om godkjenning av regnskap og årsmelding. Dette året går mot slutten og vi vil foreslå at dagens styre sitter ut 2021.


bottom of page