top of page
Søk

Høstens program

Programmet dette semesteret vil bestå av månedlige søndagssamlinger og Bibel & Samtale møter. Første søndagsamling er 30.8 kl 17. I september vil også søndagsskolen starte opp igjen.


Det vil ikke bli familiemøter slik det har brukt å være, men på søndagssamlingene vil det være et eget opplegg for barna mens det er tale for de voksne. De tre første søndagsamlingene vil ha tema fra Jesus sine ord der han sier at han er "veien, sannheten og livet".


Vi deltar også i å arrangere fellesmøter i Harstad Kirke i oktober.


Se kalender for mer detaljer, følg med på Facebook og i avisa.


Velkommen!コメント


bottom of page