top of page
Søk

Årsmøte for Harstad Normisjon

Det blir årsmøte for Harstad Normisjon 23.2.23 kl 19. Her vil det bli vanlige årsmøtesaker som valg av styre, godkjenning av regnskap, o.l. I tillegg vil foreningens virksomhet bli diskutert.


Det vil bli anledning å melde seg inn i foreningen på årsmøte.
bottom of page